22960 33330, 33605
info@papaelias.gr

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΥΨΕΛΩΝ

Δάπεδα: Θα είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα με διαδοκίδες ανα 0,50cm τύπου Τσέλερ και σίδερο UPN 160 περιμετρικά της βάσης. Ο οπλισμός των διαδοκίδων θα είναι με σίδερα Φ14 τα οποία συγκολλούνται στο περιμετρικό πλαίσιο. Στο πάνω μέρος των διαδοκίδων θα τοποθετείται πλέγμα Τ-196 με καρέ 10Χ10 το οποίο θα συγκολλείται στο περιμετρικό πλαίσιο και στις διαδοκίδες. Το ολικό πάχος του δαπέδου είναι 18 cm και επενδυμένο με πλακάκια κεραμικά.

Τοιχία-Οροφή D200: Θα είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα υψηλής αντοχής C 20/25 με οπλισμό και στις δυο όψεις από σχάρα Φ8/12,5 οριζόντια , Φ10/25 κάθετα. Διαδοκίδες ανα 50cm και διπλό οπλισμό με Φ14. Περιμετρικά του τοιχίου τοποθετείται μεταλλικό πλαίσιο UPN 80 όπου πάνω σε αυτό συγκολλάτε ο οπλισμός του τοιχίου. Η μόνωση πάχους 12cm (διογκωμένη πολυστερίνη, χρώματος μπλε , άκαυστη , αυτοσβενόμενη με Κ-22 και λp 0,036 ) τοποθετείται ανάμεσα στις διαδοκίδες και στα πλέγματα.

Το σκυρόδεμα καλύπτει και τις δυο επιφάνειες του τοίχου εγκλωβίζοντας έτσι την μόνωση και τον οπλισμό της κατασκευής και έχει πάχος από 4cm έως 8 cm με κυματοειδή μορφή και στις 2 όψεις. Με αυτόν τον τρόπο η κατασκευή επιτυγχάνει ελαστικότητα στην συμπεριφορά της κατά την μεταφορά και τον σεισμό. Συνολικό πάχος τοιχίου 20cm. Τα τοιχία θα είναι σοβαντισμένα με επιχρίσματα 3ων στρώσεων ( 1η στρώση: Πεταχτό , 2η στρώση: Χοντρό , 3η στρώση: ψιλό <μάρμαρα>. Οι εσωτερικοί τοίχοι θα είναι βαμμένοι εσωτερικά με πλαστικό οικολογικό χρώμα και εξωτερικά  επί τοίχου με ελαστομερές μονωτικό κάθετων επιφανειών.

Η οροφή: ταράτσα με επιπλέον 1 στρώση μόνωση πάχους 4 cm και επιπλέον στρώση τσιμέντου (δημιουργία ρήσεων).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ THERMOBLOCK

Το παρουσιαζόμενο κτίριο, χαρακτηρίζεται ως προκατασκευασμένος τύπος μόνιμου χαρακτήρα, μη λυόμενος, δεδομένου ότι τόσο ο φέρων οργανισμός του που είναι με προκατασκευασμένα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα και οπλισμό όσο και τα υπόλοιπα στοιχεία που συνθέτουν αυτή την κατασκευή, δεν δύναται να αποσυναρμολογηθεί χωρίς να προξενήσουν σοβαρές φθορές στο σύνολό της.

Χρησιμοποιούνται δομικά στοιχεία παρόμοια με στοιχεία  πλήρωσης τοιχοποιίας, τα οποία φέρουν κατακόρυφες  και οριζόντιες αποτμήσεις, έτσι ώστε μετά την τοποθέτησή τους σύμφωνα με την αρχιτεκτονική λύση να γίνει έκχυση σκυροδέματος στα κενά που δημιουργούνται και να διαμορφωθούν φέροντα κατακόρυφα και οριζόντια στοιχεία σκυροδέματος.

Οι εξωτερικοί τοίχοι  αποτελούνται από μέσα προς τα έξω από ινοπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 2,0 εκ , διογκωμένη πολυστερίνη πάχους 6,0εκ , οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 8,0εκ , διογκωμένη πολυστερίνη πάχους 6,0εκ ινοπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 2,0 εκ. Το πάχος της εξωτερικής τοιχοποιίας είναι 25cm.

Τα κατακόρυφα στοιχεία (‘κολώνες’) που δημιουργούνται έχουν διαστάσεις 0,15×0,08 μ ενώ τα οριζόντια (‘δοκοί’) έχουν διαστάσεις 0,08×0,08 μ.  Τα δομικά στοιχεία τοιχοποιίας λειτουργούν δηλαδή και ως παραμένων ξυλότυπος.

  • Αναλυτικότερα, αρχικά σκυροδετείτε επί τόπου ενιαία πλάκα θεμελωσης από σκυρόδεμα C20/25  με  οπλισμό Β500c, επί της οποίας τοποθετούνται αναμονές οπλισμού υποστυλωμάτων όπως προκύπτει από την στατική μελέτη.

Οι εργασίες κατασκευής της βάσης έδρασης είναι  υποχρέωση του πελάτη.

  • Στη συνέχεια κατασκευάζονται προκατασκευασμένα τοιχία. Η κατασκευή των παραπάνω προκατασκευασμένων τοιχίων γίνετε στο έργο και συγκεκριμένα η κατασκευή τους περιγράφεται παρακάτω: Χτίζονται στις διαστάσεις της αρχιτεκτονικής μελέτης, οπλίζονται με 2Φ10 σε κάθε κατακόρυφο φέρον  στοιχείο και 2Φ8 σε κάθε οριζόντιο και γίνεται έκχυση σκυροδέματος. Φροντίζουμε ο κατακόρυφος οπλισμός να εξέχει καθ’ ύψος κατά επαρκές μήκος αγκύρωσης, ώστε να επιτευχθεί σύνδεση με τους επόμενους οπλισμούς.
  • Τέλος τοποθετείτε ο ξυλότυπος των υποστυλωμάτων τα οποία σκυροδετούνται μαζί με την πλάκα οροφής,  χρησιμοποιώντας το συμβατικό τρόπο κατασκευής. Δηλαδή τοποθετείτε ο ξυλότυπος της πλάκας, οπλίζουμε με τους άνω και κάτω οπλισμούς σύμφωνα με την εκάστοτε στατική επίλυση και σκυροδετούμε.

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση: Περιλαμβάνει σωληνώσεις , καλώδια, πίνακα, πρίζες και διακόπτες. Όλα τα παραπάνω υλικά πληρούν τις προδιαγραφές του Ε.Λ.Ο.Τ. Τα σημεία κατασκευάζονται σύμφωνα με τους κανονισμούς του Ε.Η.Ε και κατ’ υπόδειξης του πελάτη. Θα περιέχει πίνακα με αυτόματες ασφάλειες και πριζοδιακόπτες. Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις θα βγαίνουν εξωτερικά της προκατασκευής.

Υδραυλική εγκατάσταση: Οι υδραυλικές εγκαταστάσεις πόσιμου νερού θα κατασκευαστούν από πολυστρωματική σωλήνα με πρεσαριστά εξαρτήματα , ενώ οι αποχετεύσεις από πλαστικούς σωλήνες και σιφώνια . Η υδραυλική εγκατάσταση θα περιέχει νιπτήρα-κολόνα , λεκάνη –καζανάκι και ντουζιέρα. Οι  υδραυλικές εγκαταστάσεις θα βγαίνουν εξωτερικά της προκατασκευής.

Κουφώματα: Θα είναι αλουμινίου της εταιρίας EXALCO economy θερμοδιακοπής διπλά κρύσταλλα και  σίτες στα παράθυρα. Η κυρία είσοδος θα είναι από πάνελ αλουμινίου ενώ τα εσωτερικά ξύλινα  τύπου Laminate. Το κάθε δωμάτιο θα περιέχει μία πόρτα εσωτερική και ένα παράθυρο ή μπαλκονόπορτα αλουμινίου.

Μπάνιο: Θα είναι επενδυμένο με πλακάκια κεραμικά Τα είδη υγιεινής θα είναι λευκού χρώματος από πορσελάνη, ενώ ο νιπτήρας και η ντουζιέρα θα είναι εξοπλισμένες με αναμεικτικές μπαταρίες.

Κουζίνα: Θα είναι με κουτιά από μελαμίνη λευκή και πορτάκια  με πορτάκια τύπου Post από το δειγματολόγιο μας , με ανοξείδωτο νεροχύτη με 1 γούρνα και ανάμεικτη μπαταρία.

Ντουλάπες: Θα είναι με κουτιά από μελαμίνη λευκή και πορτάκια τύπου Soft από το δειγματολόγιο μας.